Manark Trass

The Machine Spirit guards the knowledge of the Ancients.

Description:

Cechy

Główne WS BS S T Ag Int Per WP Fel
Podstawowe 26 34 32 36 38 54 35 35 36
Talenty opis
Korzystanie z broni Bolt, Las, Melta, Plasma, SP, Wyrzutnie
Korzystanie z broni białej Chain, Shock, Power
Technical Knock Likwidacja zacięcia broni trwa połowę akcji
Dark Soul Odporność na korupcje(half the normal penalty of Malignancy Test)
Logis Implant +10 do WS i BS do końca następnej tury
Hatred(Pirates) Mówi samo za siebie :)
Bio:

Manark Trass

Burza Shadi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.