Losowanie postaci

Losowanie postaci w Rogue Traderze jest o tyle wdzięczne, że może być zrobione w miarę schematycznie, ale przy zachowaniu specyfiki każdej profesji czy pochodzenia. A to wszystko dlatego, że można zastosować Origin Path dzięki której można mieć postać wiarygodną i ciekawą. Jednak zanim do tego narzędzia przejdziemy trzeba wylosować współczynniki.
Etapy tworzenia postaci:

1 Współczynniki

Są one tradycyjne w warhammerze. Ich losowanie również. Współczynniki to Walka Wręcz, Umiejętności Strzeleckie, Siła, Odporność, Zwinność, Inteligencja, Percepcja, Siła woli oraz Towarzyskość. Każda z cech jest losowana poprzez rzut 2K10 i dodanie 25. Można wybrać cechę i dla niej wykonać rzut kościami a można też wylosować 9 liczb 2K10 i przydzielić je do odpowiedniej cechy. Jeden wynik można przerzucić. Do waszej decyzji zależy co tam zrobimy.

2 Origin Path

Tutaj jest serce generowania postaci – przynajmniej w mojej opinii. Jak sami popatrzycie na to, to od razu zrozumiecie o co chodzi. Sam schemat ścieżki pochodzenia jest prosty jak drut – przechodzi się poprzez poszczególne aspekty wynikające z urodzenia i charakteru by ostatecznie zobaczyć jaką profesją możemy zostać bo nasza przeszłość na to pozwoliła. Robi się to za pomocą diagramu. Popatrzcie na niego uważnie:
Origin path - extended version

Zaczynamy od góry i przechodzimy do kolejnego rzędu aż dojdziemy do ostatniego rzędu. Czym są rzędy? To kolejno Dom Rodzinny, Dziedzictwo, Pokusy, Próby, Motywacja oraz Profesja. Na samym dole jest jeszcze Pochodzenie, które jest opcjonalne. A teraz korzystanie z tego.
Zaczynamy od pierwszego wiersza i wybieramy swój dom rodzinny. Jeśli już to wybraliśmy to teraz możemy wybrać coś z wiersza drugiego, ale tylko w obrębie klocków przylegających do wybranego przez nas domu rodzinneg. Przykład: wybieramy sobie Forge World jako planetę naszego urodzenia. Zatem w linii Dziedzictwa możemy wybrać jedynie klocek ze Stubjack, Scapegrace albo Child of the Creed. Jeśli coś wybierzemy z tego, co oczywiście przechodzimy do kolejnego wiersza na tych samych zasadach. Nasza ścieżka powinna na końcu wyglądać mniej więcej tak (poszczególne kolory to kolejni członkowie grupy):
Wypełniony Origin Path

Każdy z tych elementów, które wybieramy na ścieżce daje modyfikacje współczynników, umiejętności oraz zasady specjalne, którym będzie podlegać postać. Nazwy są prawie intuicyjne, ale potem napiszę wam czego się spodziewać po wyborze danego klocka.

3 Rozbudowa wybranej profesji o punkty doświadczenia.

Do rozdzielenia jest 4500 na dodatkowe cechy, umiejętności i talenty zgodne już z tabelką danej profesji.

4 Ostatnie szlify postaci

Imię, opis, charakter, motywacja i przeznaczenie

5 Przyznanie punktów Statku oraz współczynnik zysku.

To już mam – macie odpowiednio 50 punktów statku oraz 40 współczynnik zysku.

6 Wybór ekwipunku.

Ze zbrojowni można wybrać sobie jeden przedmiot nie przekraczający łącznego modyfikatora zakupów +0. Jak się ma statek wielkości małej wioski to na inne duperele już nie starcza kasy i czasu. Ale to właśnie dopinguje do ekspedycji bo dzięki niej można zdobywać przedmioty.

Szczegóły wyboru na ścieżce postaci (tak będę roboczo nazywać diagram Origin path):

Dom rodzinny

 • Death World
Cechy: S+5, T+5, WP-5, Fel-5
Umiejętności: Survival
Talenty: Melee Weapon Training (primitive); Jaded or Resistance (Poison)
Inne: -10 do testów Interakcji w spotkaniach formalnych
+10 do testów przyszpilenia w walce i szoku
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+2
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-5 = 2 FP, 6-10 = 3 FP
 • Frontier World
Cechy: WP-5, Fel-5
Umiejętności: Survival, Wrangling
Talenty:
Inne: -10 do testów Fel wobec obcych osób
powtórzenie rzutu na inicjatywę – drugi trzeba zaakceptować
odporność na strach wobec obcych mających cechę Strach (1) i (2)
-5 do testów w kontaktach z Inkwizycją lub Eklezjarchią
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+3
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-5 = 2 FP, 6-10 = 3 FP
 • Void Born
Cechy: S-5, WP+5
Umiejętności: Speak Language(Ship Dialect)
Talenty:
Inne: przy poświęcaniu fate point rzut K10 – przy wyniku “9” punkt nie jest tracony
-5 do testów przy kontaktach z ludźmi innego pochodzenia
Naviagtion (Stellar) i Pilot (Spacecraft)są niewytrenowanymi umiejętnościami podstawowymi
Niewrażliwość na chorobę lokomocyjną, brak i niska grawitacja nie są trudnymi warunkami
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-5 = 3 FP, 6-10 = 4 FP
 • Footfallen
Cechy: BS-5, T-5; Ag+5; Fel+5
Umiejętności: Common Lore (Koronus Expanse)
Talenty: Peer (do wyboru jeden z: Astropaci, Szaleńcy, Półświatek, Void Born, Robotnicy), Polyglot, Psynicscience, Rival (Iquisition)
Inne: -5 do wszystkich umiejętności akademickich
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-4 = 2 FP, 5-7 = 3 FP, 8-10 = 4 FP
 • Forge World
Cechy: IQ+5, WS-5
Umiejętności:
Talenty: Technical Knock
Inne: mogą zwiększyć dowolny współczynnik o +3
-10 do testów związanych z wiedzą o technologii Imperium
Common Lore (Tech) i Common Lore (Machine Cult)są niewytrenowanymi umiejętnościami podstawowymi
-5 do testów Fel przy kontaktach z członkiem Eklezjarchii
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+1
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-5 = 2 FP, 6-9 = 3 FP, 10 = 4 FP
 • Fortress World
Cechy: IQ-5, WS+5, BS+5, WP+5, Fel-5
Umiejętności: Secret Tongue (Military), Common Lore (War)
Talenty: Hatred, Basic Weapon Trainig (Las albo SP), Nerves of Steel
Inne:
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+1
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-9 = 3 FP, 10 = 4 FP
 • Hive World
Cechy: Fel+5, T-5
Umiejętności:
Talenty: Technical Knock
Inne: Speak Language (Hive Dialect) i Tech-Use jako niewytrenowany Basic Skill
swobodne poruszanie w tłoku – nie są to trudne warunki
bieganie w tłoku – nie ma kar do Ag
-10 do wszelkich testów Survivalu
-5 do testów IQ w miejscach gdzie nie ma zdobyczy cywilizacyjnych – betonu, prądu, urządzeń
+1 do testów Inicjatywy
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+1
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-5 = 2 FP, 6-8 = 3 FP, 9-10 = 4 FP
 • Battlefleet
Cechy: WP+5, Fel+3, Per-5
Umiejętności: Commone Lore (Imperial Navy), Speak Language (Battlefleet War Cant), Naviagtion (Stellar) i Pilot (Spacecraft)
Talenty:
Inne: +5 do testów dowodzenia gdy są na statku
Niewrażliwość na chorobę lokomocyjną, brak i niska grawitacja nie są trudnymi warunkami
-2 do testów inicjatywy na planecie
podwojone karne modyfikatory do BS za strzał na Long Range lub dłuższy na planecie
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-6 = 3 FP, 7-10 = 4 FP
 • Imperial World
Cechy: WP+3
Umiejętności:
Talenty: Technical Knock
Inne: -5 do testów na Forbidden Lore
Common Lore (Imperial Creed), Common Lore (Imperium) Common Lore (War), Literacy, Speak Language (High Gothic) jako niewytrenowane Basic Skills
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-8 = 3 FP, 9-10 = 4 FP
 • Penal World
Cechy: WP-5, Per+5, T+5, Fel-5
Umiejętności: Deceive albo Intimdate
Talenty: Peer (Półświatek), Light Sleeper
Inne: Security jako niewytrenowany Basic Skill
-20 do testów w kontaktach z administracją imperialną i wojskiem oraz milicją
postać otrzymuje K5 Punktów Obłędu
przy teście zakupu na planecie z półświatkiem może dokonać jednego na sesję zakupu z dostępnością o jeden większą niż to wynika z tabeli – ten przedmiot na 100% będzie kradziony
Żywotność: 2*bonus T + 1d5+1
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-4 = 2 FP, 5-9 = 3 FP, 10 = 4 FP
 • Noble Born
Cechy: WP-5, Fel+5
Umiejętności:
Talenty: Peer (Szalchectwo), Peer (jeden do wyboru – Akademicy, Adeptus Mechanicus, Administrantum, Astropaci, Eklezjarchia, Rząd, Kupcy, Wojsko, Półświatek)
Inne: Literacy, Speak Language (High Gothic), Speak Language (low Gothic)jako niewytrenowany Basic Skill
+10 do testów w kontaktach z wysokimi dygnitarzami przy formalnych kontaktach
+1 do Współczynnika Zysków grupy na starcie
posiadanie śmiertelnego wroga – zal. od MG
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-3 = 2 FP, 4-9 = 3 FP, 10 = 4 FP
 • Child of Dynasty
Cechy: T-3, IQ+3, WP-5, Fel+5
Umiejętności: Literacy, Speak (High Gothic)
Talenty: Enemy
Inne: +3 do Punktów Statku ale nie można zamieniać Punktów Statku na Współczynnik Zysków
+5 do testów w kontaktach z wysokimi dygnitarzami Imperium i szlachetnie urodzonymi przy formalnych kontaktach
Żywotność: 2*bonus T + 1d5
Fate Points: rzut k10 wynik: 1-3 = 2 FP, 4-7 = 3 FP, 8-10 = 4 FP

Losowanie postaci

Burza MarcinRauf