Cortex_Implant

Bionic Implant

Category:
other
Description:

Implat może być użyty do naprawy poważnych uszkodzeń mózgu lub zwiększyć jego wydajność.
Nienaturalna Inteligencja: podwaja bonus inteligencji oraz ulepsza wydajność funkcji systemu Cogitator

Bio:

blizny na głowie Lupusa, to dziedzictwo jego podroży inicjacyjnej, bez wątpienia kapłani Ordus Mechanicus z planety macierzystej Garos Prime uznali je za święty omen dla rodu Targaross o samej wyprawy inicjacyjnej Lupus zbyt wiele nie wspomina

Cortex_Implant

Burza Drenegar